[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  העברת כספים מרוסיה לישראל וממדינות אחרות

  חברתנו מספקת שירות העברת כספים מארץ המוצא לישראל

  למרבה הצער, במציאות הקיימת, ישנה בעייתיות רבה בהעברת סכומי כסף גדולים באופן רשמי לבנקים ישראלים. בנקים רבים מגבילים העברות מהירות, דורשים חבילה מורחבת של מסמכים, המאשרים את מקור הכספים וכו’. בזכות המקצועיות של המומחים שלנו וניסיונם רב שנתי, בשיתוף פעולה עם בנקים ישראלים, חברתנו זוכה להצלחה בהעברות כסף מחשבון לחשבון בכמעט ב- 100% מהמקרים.

  העברת כספים מרוסיה וממדינות אחרות לישראל
  לעתים קרובות, אנו מציעים ללקוחותנו גם תמיכה בהתנהלות מול הבנקים במהלך שנה ראשונה לאחר פתיחת חשבון. אנו מתווכים בין הלקוח לבנק, מסייעים לפתור בעיות בהקדם האפשרי וכו’.

  אנו לוקחים על עצמנו העברות כספים החל מ-$150,000. אנחנו מאמינים בעצמנו ולא לוקחים מקדמה. תשלום עבור שירותים מתבצע רק לאחר שהכסף כבר עבר לחשבון בבנק ישראלי.

  רשימת מסמכים מקוריים:

   

  1. תעודה מזהה
  2. מסמכי הכנסה ממדינת המוצא
  3. אישור מרשות המסים של מדינת המוצא על היעדר חובות

  הערכים שלנו

  הערכים שלנו