[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  שירותים למי שאינו תושב ישראל

  פתיחת חשבון בנק בישראל עבור תושבי חוץ

  אזרחי ישראל, כמו כל מדינה אחרת, מתחלקים לתושבים ולא תושבים, כלומר אנשים ש”מרכז החיים” שלהם נמצא בחו”ל. חברתנו מעניקה שירותים שונים לתושבי חוץ והיא מוכנה להיות נציגכם במוסדות פיננסיים רבים.

  בנקים בישראל

  • פתיחת חשבונות לאזרחי ישראל ואזרחי מדינות אחרות
  • העברת כספים מרוסיה וממדינות אחרות
  • תמיכה לטווח ארוך
  • תנאי VIP להפקדות ועמלות בנקאיות

  משכנתא בישראל

  • קבלת אישור למשכנתא עד 70% מעלות הדירה בישראל
  • ניהול משא ומתן עם הבנקים ישראלים
  • ליווי מ”אני רוצה” ועד הקבלת כסף

  ביטוח בישראל

  • ביטוח חיים
  • ביטוח בריאות
  • ביטוח דירה
  • ביטוח נכס
  • ביטוח רכב
  • תוכניות פנסיה

  ניהול חשבונות

  • ייעוץ מס בישראל
  • פתיחת תיק עצמאי או חברה בישראל
  • שירותים משפטיים בישראל
  • שירותי הנהלת חשבונות בישראל

  הערכים שלנו

  הערכים שלנו