תשאירו את הפרטיםנושא הפניה

משכנתאביטוחפיננסים

מחירון שירותי החברה

להלן מחירון השירותים שלנו, ללקוחות החברה וללקוחותינו החדשים.

אגף אלמנטרי

 

שליחת טופס העדר תביעות 75 ₪
חתימה על אישור קיום ביטוח 150 ₪
התחייבות לשיעבוד/מימון 100 ₪
שליחת מסמך בדואר רשום 80 ₪
דמי ביטול 350 ₪

 

אגף תביעות

 

טיפול בתביעת צד ג' למבוטח בביטוח מקיף ללא עלות
טיפול בתביעת צד ג' למבוטח בביטוח צד ג' 450 ₪
טיפול בתביעת צד ג ללקוח אחר 550 ₪
טיפול בתביעת דירה ללקוח אחר 450 ₪

 

* סוכנות הביטוח שומרת לעצמה הזכות לעדכן בכל את את תעריפי שכר הטרחה, כולל מתן הטבות ללקוחות קיימים
**לכל המחירים הנל התווסף מע"מ כחוק
***חשבונית תשלח ללקוח באמצעי תקשורת לבחירת המבוטח