[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  מחירון שירותי החברה

  להלן מחירון השירותים שלנו, ללקוחות החברה וללקוחותינו החדשים.

  אגף אלמנטרי

   

  שליחת טופס העדר תביעות 75 ₪
  חתימה על אישור קיום ביטוח 150 ₪
  התחייבות לשיעבוד/מימון 100 ₪
  שליחת מסמך בדואר רשום 80 ₪
  דמי ביטול 350 ₪

   

  אגף תביעות

   

  טיפול בתביעת צד ג’ למבוטח בביטוח מקיף ללא עלות
  טיפול בתביעת צד ג’ למבוטח בביטוח צד ג’ 450 ₪
  טיפול בתביעת צד ג ללקוח אחר 550 ₪
  טיפול בתביעת דירה ללקוח אחר 450 ₪

   

  שירותי סוכנות הביטוח

  שירות לקוח קיים לקוח חדש
  הנפקת העתק פוליסה חינם 50 ₪
  הנפקת אישור מס/הצהרת הון/דו”ח שנתי 50 ₪ 100 ₪
  עדכון פרטי מבוטח בחברות הביטוח 50 ₪ 100 ₪
  ביצוע שינויים בפוליסות פנסיוניות 150 ₪ 300 ₪
  פדיון (עבור כל קופה) 300 ₪ 500 ₪
  הלוואה על חשבון ק”ה, פנסיה או ב”מ 300 ₪ 500 ₪
  עזיבת עבודה וריסק זמני 250 ₪ 500 ₪
  ניודים – בדיקה וריכוז כספים בפוליסה אחת 300 ₪
  ניתוח תיק ביטוח פרט
  (יוחזר במידה ותערכו פוליסות באמצעותנו)
  200 ₪ 400 ₪
  קבלת מידע ממסלקה פנסיונית 50 ₪ 100 ₪
  ניתוח תיק פנסיוני מסודר + תכנון צרכים
  (כולל מסלקה פנסיונית)
  300 ₪ 600 ₪
  טיפול בתביעה חינם 300 ₪

   

  * סוכנות הביטוח שומרת לעצמה הזכות לעדכן בכל עת את תעריפי שכר הטרחה,
  כולל מתן הטבות ללקוחות קיימים

  **לכל המחירים הנ”ל התווסף מע”מ כחוק
  ***חשבונית תשלח ללקוח באמצעי תקשורת לבחירת המבוטח

   

  מחירון תכנון פרישה

   

  פגישת ניהול פרישה + חוות דעת ללקוח + הכנת קיט לפקיד שומה 4,000 ₪
  פגישת תכנון פרישה מקדים + ניתוח תיק פנסיוני +
  תכנון משיכה עתידית של הכספים  + חוות דעת ללקוח
  5,300 ₪
  מילוי טופס 161ד וקיבוע פטור על קצבה וביצוע היוון כספי קצבה
  כולל אישור פקיד שומה ובקרה
  4,000 ₪
  ניתוח תיק פנסיוני וביטוח פרטי כולל חוות דעת ללקוח ויישום המלצות 4,000 ₪
  בדיקת מכרז ובקשה לקבלת קצבה כולל מילוי ניירת והגשה ליצרן 4,000 ₪
  טיפול במשיכת פיצויים ו/או פדיון קרן השתלמות ו/או קופות גמל
  ו/או פוליסות פנסיוניות
  450 ₪ לכל תהליך
  אחד מול יצרן
  שירות ו/או ליווי המותאמים אישית לצרכי הלקוח 600 ₪
  לכל שעת עבודה
  הרצאות, הדרכות וחוגי בית בתחומי הביטוח, הפנסיה והפרישה 1,200 ₪
  למפגש

  *המחיר כולל מע”מ

  **עלות כל הצעה לשירות וטיפול מותאמת לאפיון וצרכי הלקוח
  ולכן העלויות עשויות להשתנות בהתאם לגודל התיק ומורכבות התהליך ט.ל.ח.