[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  תכנון פרישה לגיל השלישי

  העלייה בתוחלת החיים, יוקר המחייה, שינוי מבנה הפנסיה וההוצאות הגבוהות עבור שירותי רפואה, מציבים את אוכלוסיית הגיל השלישי בפני סיכונים כלכליים המחייבים תכנון פיננסי לקראת הפרישה והיערכות מראש על מנת לממן חיים ארוכים וטובים יותר.

  המומחים של BMC מיומנים בזיהוי הצרכים של המבוטחים בגיל השלישי ומציעים מגוון פתרונות חכמים ומתקדמים המאפשרים לפורש אופטימיזציה בהתאמה בין ההון הצבור בקופות גמל, ביטוחי החיים וקרנות הפנסיה לבין צורכי התא המשפחתי.

  חבילת תכנון הפרישה שלנו כוללת בין היתר: בדיקת מסלקה, בחינת עומק של התיק, בניית תוכנית פרישה מותאמת אישית.

  אנחנו מבינים שגיל הפנסיה נראה עדיין רחוק – ולכן דואגים לחשוב עליו בשבילך

  השינויים בתחום הפנסיוני מקשים עלינו לדעת בוודאות מהי קצבת הפנסיה שתגיע לך בגיל פרישה. לכן חשוב להסתכל על התמונה הרחבה, ולבחון את אפיקי ההשקעה השונים, את ההתחייבויות הכספיות הקיימות, את ההוצאות העתידיות ואת מקורות ההכנסה הנוספים, ולבנות תכנית פרישה שתתאים לצרכיך.

  אנחנו מבינים את הצרכים הפיננסיים הנוכחיים שלך  – ולכן דואגים לאזן בין הדאגה לעתיד לבין ההווה

  תמיד נראה לנו כי יש דברים חשובים יותר להשקיע בהם עכשיו. אנחנו כאן כדי ליצור את האיזון בין הצרכים הפיננסיים שלך היום, לבין הצורך להבטיח את רווחתך הכלכלית לאחר הפרישה.

  אנחנו מבינים שקשה לחיות בחוסר ודאות לגבי העתיד – לכו מזמינים אותך לתכנן מראש

  גם לאנשים המחושבים ביותר קשה לחשוב על מצבם הפיננסי בעוד עשרות שנים. אך הדרך הטובה ביותר לוודא את רווחתנו הפיננסית בגיל פרישה היא להיערך כמה שיותר מוקדם.

  אנו דואגים לחזות את הצרכים העתידיים של  ולאמוד את הכנסותיך והוצאותיך העתידיות וליצור תכנית פרישה מותאמת אישית שלוקחת בחשבון את כל הנתונים ומאפשרת לך להיערך מראש בהתאם.

  הערכים שלנו

  הערכים שלנו